Rambler's Top100

Rambler's Top100

Yandex.CN  ,   .

 • 2, 2015

  1. Rjabinin I. A. Nadezhnost i bezopasnost strukturno-slozhnykh sistem [Reliability and safety of structural complex systems], Saint Petersburg, Saint Petersburg University Publishing, 2007.

  2. Sovremennoe sostojanie i nekotorye napravlenia razvitia logiko-verojatnostnykh metodov analiza sistem [Current status and some directions for development of logical and probabilistic methods for analysis systems], Teoria i informatsionnaja tekhnologia modelirovania bezopasnosti slozhnykh sistem, Saint Petersburg, IPME RAS, 1994, vol. 1, pp. 2353.

  3. Petukhov I. S. Avtomatizirovannaja sistema strukturno-logicheskoj otsenki pokazatelej nadezhnosti i riska ojektov energetiki [Automated structural-logical assessment of energy facilities reliability and risks], Problemy informatiki v obrazovanii, upravlenii, ekonomike i tekhnike, Penza, 2004, p. 154156.

  4. Jaroshenko A. V. Metodologia koordinirovannykh perekljuchenij (universalnye metody issledovania bolshikh slozhnykh tekhnicheskikh sistem) [Methodology for coordinated operations (universal methods of large complex technical systems research)], Saint Petersburg, VMA, 2004.

  5. Gromov V. N., Mozhaev A. S. Teoreticheskie osnovy obschego logiko-verojatnostnogo metoda avtomatizirovannogo modelirovania sistem [The theory of the general logical probabilistic method for automated modeling systems], Saint Petersburg, VITU, 2000.

  6. Trukhny A. D., Makarov A. A., Klimenko V. V. Sovremennaja teploenergetika [Modern power systems]. Osnovy sovremennoj energetiki, vol. 1, Moscow, MPEI, 2002.

  7. GOST R 51901.1-2002. Menedzhment riska. Analiz riska tekhnologicheskikh sistem [Risk management. A risk analysis in technology systems].

  8. GOST 27.002-89. Nadezhnost v tekhnike. Osnovnye ponjatia. Terminy i opredelenia [Reliability in engineering. Basics. Terms and definitions].

  9. GOST 51898-2002. Aspekty bezopasnosti. Pravila vkljuchenia v standarty [Safety aspects. Rules of inclusionin standards]. • © « »
  .

  , . 77-28742

  webmaster: webmaster@endf.ru